Vision: En stærk øst-vest forbindelse

Kort over stiforbindelsen